onda bi on bio stvoreni entitet."

„Stvoritelj nema početak.

Amnon Yitzchak

Da li je Stvoritelj trebao imati početak'

Dokaz Boga za pet minuta

ikona

Da li Bog postoji

Da li mi kao stvorena bića dobijamo vrednost od postojanja Boga? Šta znači "Bog postoji"?Za koju svrhu nas je Bog stvorio i održavao? Postoji li božanska želja od nas, stvorenih bića, za koje nas je Bog stvorio?
Čitaj više
ikona

Ko je Bog?

Kakav je Božji značaj u odnosu na narode uopšte?Kakav je Božji značaj u odnosu na pojedinca?Postoji li razlika u značaju između jednog i drugog naroda?
Čitaj više
ikona

Proof Of God

Da li je Bog vidljiv ili nevidljiv entitet? Da li je Bog entitet koji je postojao oduvek, ili se on formirao u nekom trenutku? da li je Bog ograničen na jedno od naših čula ili je natprirodan?..
Čitaj više

Dokazi za postojanje Boga

Teorija velikog praska

Šta Bog očekuje od nas?

Dokazati da Bog postoji

Mogućnost nasumične kreacije

Poznavanje Boga po prvi put

Kako je Bog rođen?

Kako je Bog rođen?

Zašto dolazimo na ovaj svijet?

Dokaz Boga za pet minuta

Sukob između religije i evolucije

Bog postavlja granice

Kontakt