siis oleks ta loodud üksus."

"Loojal pole algust.

Amnon Yitzchak

Kas Loojal peaks olema algus

Jumala tõestus viie minutiga

ICON

Kas Jumal on olemas

Kas meie kui loodud olendid saame väärtuse Jumala olemasolust? Mida tähendab "Jumal on olemas"?Mis eesmärgil Jumal meid lõi ja aitas? Kas meil, loodud olenditel, on jumalik soov, milleks Jumal meid lõi?
Loe rohkem
ICON

Kes on Jumal?

Milline on Jumala tähtsus rahvaste suhtes üldiselt?Milline on Jumala tähtsus üksikisiku suhtes?Kas ühe ja teise rahvuse tähenduses on erinevusi?
Loe rohkem
ICON

Jumala tõestus

Kas Jumal on nähtav või nähtamatu olend? Kas Jumal on igavesti eksisteerinud entiteet või tekkis ta mingil ajahetkel? kas Jumal on piiratud ühe meie meelega või on ta üleloomulik?..
Loe rohkem

Tõendid Jumala olemasolu kohta

The Big Bang Theory

Mida Jumal meilt ootab?

Jumala olemasolu tõestamine

Juhusliku loomise võimalus

Jumala tundmine esimest korda

Kuidas Jumal sündis?

Kuidas Jumal sündis?

Miks me siia maailma tuleme?

Jumala tõestus viie minutiga

Religiooni ja evolutsiooni vaheline konflikt

Jumal seab piirid

Võta meiega ühendust