maka dia akan menjadi makhluk yang diciptakan."

“Pencipta tiada permulaan.

Amnon Yitzchak

Adakah Pencipta mempunyai permulaan'

Bukti Tuhan dalam Lima Minit

Icon

Adakah Tuhan Wujud

Adakah kita sebagai makhluk ciptaan mendapat nilai dari Tuhan yang ada? Apakah maksud "Tuhan wujud"?Untuk tujuan apakah Tuhan menciptakan kita dan memelihara kita? Adakah terdapat kehendak ilahi daripada kita, makhluk ciptaan, yang untuknya Tuhan menciptakan kita?
Lebih Lanjut
Icon

Siapa Tuhan?

Apakah kepentingan Tuhan berbanding bangsa-bangsa secara umum?Apakah kepentingan Tuhan berbanding individu?Adakah terdapat perbezaan kepentingan antara satu negara dengan negara lain?
Lebih Lanjut
Icon

Bukti Tuhan

Adakah Tuhan boleh dilihat atau tidak kelihatan? Adakah Tuhan suatu entiti yang telah wujud selama-lamanya, atau adakah Dia membentuk suatu ketika dahulu? adakah Tuhan terhad kepada salah satu pancaindera kita atau dia ghaib?..
Lebih Lanjut

Bukti Kewujudan Tuhan

The Big Bang Theory

Apa yang Tuhan harapkan daripada kita?

Membuktikan Tuhan Wujud

Kemungkinan Penciptaan Rawak

Mengenal Tuhan untuk Kali Pertama

Bagaimana Tuhan dilahirkan?

Bagaimana Tuhan dilahirkan?

Mengapa kita datang ke dunia ini?

Bukti Tuhan dalam Lima Minit

Konflik Antara Agama dan Evolusi

Tuhan Menetapkan Had

Hubungi Kami