Waar is God in barre tijden?

Over het algemeen ervaart de wereld crises op allerlei levensgebieden, of het nu gaat om gezondheid, financiën, enzovoort. De Bijbel merkt op dat de hele wereld tijdens de zondvloed werd weggevaagd, waardoor alleen Noach en zijn gezin in leven bleven. Vanuit deze kern werd de wereld hersteld, inclusief oorlogen en stormen, holocausts en orkanen, enorme branden en plagen, en meer.

Vooral het Joodse volk heeft verschrikkelijk lijden ervaren sinds het een volk is geworden, te beginnen in Egypte zoals beschreven in Genesis, en tot op de dag van vandaag, waar ze verstrooid zijn over de naties van de wereld. Zelfs nu er zovelen in het Land van Israël zijn, blijven de problemen komen.

Er is nergens een persoon wiens leven rustig voorbijgaat. Voorafgaand aan de geboorte wordt de zwangerschapsperiode beschreven als "geboorteweeën", gevolgd door geboorte, kinderziektes, familieproblemen, zelfs misbruik, generatie na generatie.

We kunnen niet anders dan tot de conclusie komen dat geen enkele persoon of natie gelukkig is. Waarom?

 

Waar is Allah? Hoe kan ik weten dat God bestaat?

 

Omdat we zintuigen hebben, hebben we zintuiglijke authenticatie nodig ter ondersteuning van het bestaan ​​van een entiteit die God heet. Kan ik weten dat God bestaat? Maar als God bovenzintuiglijk is, welk bewijs heb ik dan voor Gods bestaan?

Is er een bewijs dat ik logisch kan begrijpen? Intellectueel? Kan ik dit bewijs ook toepassen op mezelf of anderen? Zou ik het kunnen uitleggen en aan anderen bewijzen?

Als God bestaat, is dat dan alleen in bepaalde tijden of is God 24/7 bij mij?

Begon God vanaf een bepaald punt in de tijd te bestaan ​​of is God tijdloos?

 

Waar is Allah? Hoe kan ik me tot God verhouden?

 

Is er een manier waarop ik met God in contact kan komen?

Hoe manifesteert deze relatie zich: in materiële handelingen of in spirituele handelingen? Of misschien in beide?

Ik dacht? Toespraak? Actie?

 

Waar is Gods koninkrijk?

 

Als mensen zijn we gewend aan het idee dat iedereen met een hogere rang dan wij een kantoor, fabriek of overheid heeft van waaruit de zaken van werknemers of bewoners worden beheerd. Heeft God ook een koninkrijk dat hij bestuurt? Waar woont hij? In een bepaald land?

Gods bestaan

 

We zijn geschapen wezens, daarom moet een entiteit ons hebben geschapen, net zoals een gebouw getuigt van een bouwer en een kledingstuk van de arbeider die de onderdelen aan elkaar heeft genaaid. Op deze manier getuigt de schepping in haar geheel van de Schepper die haar heeft geschapen.

We kunnen dit logisch bewijzen door middel van "de begrenzer" en "de begrensde". Omdat ik beperkt ben en mezelf niet heb geschapen, moet er duidelijk iemand zijn die mij heeft geschapen, en als ik verder terugga, helemaal naar het eerste geschapen wezen, moet een entiteit dat wezen hebben geschapen.

Dus laten we ons afvragen: was deze zelfde entiteit die schept, door een ander geschapen? Natuurlijk niet. Als dat zo was, zouden we een wereld hebben van alleen geschapen wezens zonder een scheppend wezen, dus dat is duidelijk en logisch onmogelijk.

We kunnen ons dan afvragen: deze entiteit die schiep – is het er twee of één? Er kan maar één antwoord zijn op basis van "de begrenzer" en "de beperkte". Als het een het ander kan beperken, dan is het ene de enige God, aangezien een Schepper onbeperkt is!

Dus we hebben net duidelijk en duidelijk bewezen dat de Schepper al bestaat uit alle geschapen entiteiten, en hij is echt uniek en de enige (omdat niets de Schepper kan beperken).

Bekijk deze clip: Busting the Big Bang (België, 1997)

Met betrekking tot de Schepper

Aangezien we hebben bewezen dat we niet meer zijn dan geschapen wezens, moet er een Schepper zijn die slim is, uitmuntend is ten opzichte van de hele schepping, en in staat is om in perfecte harmonie te leven met de levenloze, plantenwereld, levende wezens en sprekende creaties.

Mensen, als onderdeel van de scheppingsketen, zijn erg slim. Het is duidelijk dat degene die de mens heeft gemaakt, slimmer moet zijn. De Schepper is de slimste entiteit van allemaal.

We zien dat elk product de instructies van de fabrikant bevat. Ook hier gaf de Schepper van de wereld, die echt slim is op zoveel gebieden, de geschapen wezens de handleiding over hoe ze met hem om moeten gaan:

In gedachten: door geboden over hoe wel of niet te denken, zoals gedachten over afgoderij enzovoort.

In acties: geboden over hoe te handelen, of acties om niet te doen, zoals niet stelen, niet moorden, enzovoort.

In spraak: geboden over hoe wel of niet te spreken, zoals niet lasteren, geen opmerkingen maken die schade berokkenen, niet vloeken, etc.

 

De Schepper gaf deze handleiding aan het volk van Israël op de berg Sinaï nadat hij hen naar Egypte had gebracht voor wat 400 jaar dienstbaarheid had moeten zijn. Op de berg Sinaï waren er 600,000 mensen! Deze instructies zijn voor altijd in de Bijbel vastgelegd en vormen de basis en basis voor alle monotheïstische religies. Volgens de Bijbel hebben de wijzen van het volk van Israël via de mondelinge wet, die tegelijkertijd op de berg Sinaï is gegeven, de 7 geboden geopenbaard die alle mensen op aarde verplicht zijn te handhaven als ze de eeuwige beloning in de komende wereld willen verdienen , en die zulke mensen, door ze hoog te houden, de titel „Rechtvaardigen onder de Volkeren” verdienen. Aan de andere kant moeten Joodse mensen 613 geboden onderhouden zoals vermeld in de Bijbel en nog eens 7 geboden door de Joodse Wijzen.

Wanneer mensen deze 7 geboden, of 613 voor Joden, houden, hebben ze betrekking op God in gedachten, spraak en handelen, waarvoor ze volledige beloning ontvangen, alsof ze een werknemer zijn en de ondernemer hen het ultieme salaris betaalt.

 

Clip: Het bestaan ​​van de Schepper en het doel van het scheppen van mensen (Raanana, 1999)

 

Waar is Gods koninkrijk?

 

Omdat we hebben bewezen (waar?) dat God geen lichaam is en ook niet de vorm van een lichaam heeft, omdat God dan een geschapen entiteit zou zijn en daarom beperkt, en God de Schepper is, geen geschapen wezen, en eigenschappen en attributen die zijn van toepassing op geschapen wezens die ons allemaal beperken, ons zicht, ons gehoor, onze spraak enzovoort, en we hebben geen vermogen om te zien of te horen zonder beperkingen, dus ook de plaats waar God wordt gevonden is ook onbeperkt. Hij is overal ter wereld te vinden. Zoals de Bijbel zegt (?): "De hele wereld is gevuld met zijn heerlijkheid."

De Talmoed (?) beschrijft dat het gedicht gezongen door David King of Israel de ziel in het menselijk lichaam prees voor het versterken van het menselijk lichaam, en het gelijk maken aan de God die het schiep; en onder andere opmerken dat het het hele lichaam vult, net zoals God de hele wereld vult.

Net zoals wij, de beperkte of eindig geschapen wezens, in elk deel van de wereld kunnen zijn, is het duidelijk dat God, die onbeperkt en oneindig is, geen technische hulpmiddelen nodig heeft om een ​​deel van de wereld te bereiken, maar op alle plaatsen tegelijk is.

 

Dus waar is God in barre tijden?

Het is onvermijdelijk dat moeilijke situaties die de mensheid in het algemeen en het individu in het bijzonder treffen, ons slechts Gods voldoening tonen dat Hij ons voor een specifiek doel heeft geschapen. Wanneer God ontevreden is over situaties die door de mensheid of het individu worden veroorzaakt, vindt God manieren om ons de waarde van zijn voordelen voor de mensheid te laten zien, aangezien hij de wereld heeft geschapen omwille van het goede. De belichaming van goedheid is om voordeel te brengen.

Daarom zag de generatie van de zondvloed dat de wereld werd uitgeroeid. Alleen Noach en zijn zonen bleven in die ark, en van Noach werd een nieuwe wereld gevestigd. De Bijbel laat ons duidelijk zien dat deze reiniging van de wereld het resultaat was van de zonden van afgoderij, incest en diefstal, wat uiteindelijk leidde tot de zondvloed als resultaat.

En als het bovenstaande geldt voor de mensheid in het algemeen, hoeveel te meer voor het volk van Israël, dat is gekozen om het baken van de mensheid te zijn. Het volk van Israël moet met God omgaan zoals een prins dat doet met zijn vader de koning, die hem opleidt en elke actie onder de loep neemt. Dit is de reden waarom de Holocaust 6 miljoen Joden kostte in de Tweede Wereldoorlog, en andere verliezen, zelfs bij hun terugkeer naar het Land van Israël, zoals hun beloofd in de Bijbel.

Iedere jood in moeilijke tijden, stelt Rambam (?) met verwijzing naar de geboden uit de lijst van 'moeten', moet tot God roepen en om Gods genade smeken.

laat een reactie achter

Copyright © myRealGod 2023. Alle rechten voorbehouden.