da ville han være en skapt enhet."

«Skaperen har ingen begynnelse.

Amnon Yitzchak

Skulle skaperen ha en begynnelse'

Gudsbevis på fem minutter

Ikon

Finnes Gud

Får vi som skapte vesener verdi av at Gud eksisterer? Hva betyr "Gud eksisterer"?For hvilken hensikt skapte Gud oss ​​og holdt oss oppe? Er det et guddommelig ønske fra oss, de skapte vesenene, som Gud skapte oss for?
Les mer
Ikon

Hvem er Gud?

Hva er Guds betydning i forhold til nasjonene generelt?Hva er Guds betydning i forhold til individet?Er det noen forskjell i betydning mellom en nasjon og en annen?
Les mer
Ikon

Guds bevis

Er Gud en synlig eller usynlig enhet? Er Gud en enhet som har eksistert for alltid, eller ble han dannet på et tidspunkt? er Gud begrenset til en av våre sanser eller er han overnaturlig?..
Les mer

Bevis for Guds eksistens

The Big Bang Theory

Hva forventer Gud av oss?

Å bevise at Gud eksisterer

Muligheten for tilfeldig skapelse

Å kjenne Gud for første gang

Hvordan ble Gud født?

Hvordan ble Gud født?

Hvorfor kommer vi til denne verden?

Gudsbevis på fem minutter

Konflikt mellom religion og evolusjon

Gud setter grenser

Kontakt oss